Mere om indholdet i GD-olien


Hvorfor er GD-olie en ”kombinationsolie” (planteolie og fiskeolie)

Af flere grunde:

Groft sagt tager planteolien sig af hudproblemer – her er det særlig vigtigt med et højt indhold af GLA og Linolsyre.

Fiskeolien tager sig af ”rheumatiske” problemer – her er det vigtigt med et højt indhold af EPA og DHA.

GD-olie er således ”bredspektret” og sætter maximalt ind både ved hudproblemer og ved rheumatiske problemer.

Omega-6 syrerne nedsbrydes til PGE-1 og over arachidonsyre til PGE-2.
PGE-1 er anti-inflammatorisk.
PGE-2 er pro-inflammatorisk.

Omega-3 syrerne nedbrydes til PGE-3, som er anti-inflammatorisk.

DHA og EPA fra fiskeolien hæmmer dannelsen af det pro-inflammatoriske PGE-2.
GD-oliens indhold af DHA og EPA er så højt, at dannelse af PGE-2 forhindres.

GD-olie fører således kun til dannelse af anti-inflammatorisk prostaglandin.

 

 
  Tilbage